เลือกแพ็คเก็จ ให้ตรงกับความต้องการของท่าน เรามีแพ็คเก็จลงขายรถฟรี ให้ท่านด้วย

ฟรี

สมาชิกสามารถโพสรถได้ฟรี 15 คัน

ราคา: 0THB
ระยะเวลาแพ็คเก็จ: 90 วัน
จำนวนในการโพสรถ: 15 คัน

Package A ( 50 คัน/เดือน )

สมาชิกสามารถโพสรถได้ไม่เกิน 50 คัน/เดือน

ราคา: 100THB
ระยะเวลาแพ็คเก็จ: 30 วัน
จำนวนในการโพสรถ: 50 คัน

Package B ( 100 คัน/เดือน )

สมาชิกสามารถโพสรถได้ไม่เกิน 100 คันต่อเดือน

ราคา: 150THB
ระยะเวลาแพ็คเก็จ: 30 วัน
จำนวนในการโพสรถ: 100 คัน

Package C ( 400 คัน/เดือน )

สมาชิกสามารถโพสรถได้ไม่เกิน 400 คันต่อเดือน

ราคา: 300THB
ระยะเวลาแพ็คเก็จ: 30 วัน
จำนวนในการโพสรถ: 400 คัน

Package Premium โพสรถจำนวน 1,200 คัน + ป้ายโฆณาหน้าเว็บไซต์ 800 บาท/เดือน (ฟรี)

โพสรถได้ไม่เกิน 1,200 คัน/เดือน พร้อมทั้งติดตั้งโฆษณาแบนเนอร์ขนาดใหญ่ หน้าเว็บฟรี มูลค่า 800 บาท/เดือน

ราคา: 1,000THB
ระยะเวลาแพ็คเก็จ: 30 วัน
จำนวนในการโพสรถ: 1200 คัน

Top